Stravování 

Podávání snídaně od 8.00 - 9.00

  • Snídaně je podávána formou snídaňového meny. (objednanou snídani lze stornovat do 21.00 předchozího dne)

            
Podávání večeře od 18.00 - 20.00

  • Večeře podáváme formou meny. (večeři lze stornovat do 12.00 daného dne)
Vynášení jídla z restaurace je zakázáno a je považováno za krádež.


Diety
 

Dietní pokrmy připravujeme jen po dohodě s klientem. 

Za děti do 18 let, které mají jakoukoli dietu ručí rodiče. 


Seznam alergenů

Hosté jsou informováni o složení pokrmů. Seznam alergenů je hostům k dispozici na baru i v jídelním lístku.


Základní informace

Parkování v areálu Penzionu je pro ubytované hosty ZDARMA.

Možnost platit platební kartou.

Úhrady v CZK.

Stravenky bereme pouze Gastro pas.

Celou částku za ubytování a další poskytované služby, je host povinen zaplatit dle ceny v souladu s platným ceníkem již při příjezdu, není li dohodnuto jinak. Účet je splatný při předložení. V případě zkrácení pobytu Penzion nevrací finanční rozdíl.
Ubytování je také možno platit na Fakturu. Faktura však musí být uhrazena před příjezdem.

Všechny služby, provoz ubytovacího zařízení a restaurace, se řídí vždy, aktuálně platným provozním řádem. 

 

Check-in (příjezd): 14:00 / Check-out (odjezd): 11:00


Informace k ubytování

Na pokojích je zakázaná manipulace s otevřeným ohněm.

Pokoje jsou NEKUŘÁCKÉ. Týká se to oken, i balkónů Penzionu. Hosté mohou kouřit jen ve venkovní vyhrazené části Penzionu.

Žehlení: žehličku lze zapůjčit včetně žehlícího prkna – žehlit se smí pouze na místě stanoveném personálem. Žehlení na pokojích je zakázáno!

Pro pobyt v Penzionu doporučujeme hostům vzít vlastní domácí obuv.

Používání vlastních elektrických spotřebičů je zakázáno pod pokutou 50.000,-Kč (vyjma spotřebičů sloužících k osobní hygieně, nabíječky na mobil a notebook, pokud jsou používány za přítomnosti hosta na pokoji).

Pokoje mohou užívat pouze ubytování hosté.

Pro případ prodloužení pobytu ubytovaného hosta má Penzion právo nabídnout hostovi jiný pokoj podobného charakteru oproti tomu, ve kterém byl ubytován. 

Penzion je povinen ubytovat jen řádně přihlášeného hosta. Za tímto účelem předloží host, ihned po příchodu platný průkaz totožnosti.

Penzion může ve zvláštních případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od původně nabídnutého pokoje.

Host užívá pokoj po sjednanou dobu. Host se odhlásí z ubytování nejpozději do 11.00 hod posledního dne pobytu a do této doby je povinen pokoj opustit, vrátit klíče a odhlásit se na recepci. Neučiní li tak, Penzion je oprávněn účtovat mu pobyt za každý další den. V případě, že má Penzion pokoj již dříve rezervovaný a host neposlechne výzvy pokoj opustit, nebo není v Penzionu přítomen, vyhrazuje si Penzion právo za účasti tří členné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si pokoj rezervoval.

Host je povinen po odchodu z pokoje vždy zhasnout světla, vypnout TV, uzavřít vodovodní uzávěry, uzamknout dveře.

Penzion odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly odevzdány pracovníkovi Penzionu za účelem úschovy v  trezoru a pokud ke škodě na nich došlo jednáním pracovníka Penzionu. Právo na náhradu škody musí být uplatněno okamžitě v  Penzionu, bez zbytečného odkladu. Upozorňujeme, že věci uložené do trezoru vydáme jen uložiteli, po identifikaci uložitele. 

Úklid pokoje – každý den, na přání hosta. 

Ručníky měníme každý třetí den. Vyměníme jen ty, které necháte ležet na zemi.

U delšího ubytování, výměna povlečení co 7 dní.

Z bezpečnostních důvodů není vhodné nechávat děti bez dozoru dospělých v pokoji či v jiném prostoru Penzionu.

Z bezpečnostních důvodů není vhodné nechávat psy bez dozoru dospělých v pokoji či jiné části Penzionu. 

V době od 22.00 – 7.00 host dodržuje noční klid, tj. neruší ostatní hosty ubytované na Penzionu.

V případě, že ubytovaný host i přes výstrahu porušuje dobré mravy, je nadměrně opilý a chová se tak, že je hrozí zničení či poškození zařízení Penzionu, ruší ostatní ubytované hosty, nebo porušuje tento ubytovací řád, může ubytovatel i před uplynutím dohodnuté doby od smlouvy o poskytnutí ubytovacích služeb odstoupit a ubytování zrušit před uplynutím ubytovací doby bez náhrady. 

Penzion může odmítnou ubytovat i řádně objednaného hosta v případě, že je evidentní, že by host mohl pokoj znečistit, poškodit,  nebo je zjevné, že by svým jednáním rušil či omezoval ostatní hosty. 

Ubytování s pejskem

Pejska ubytujeme jen po předchozí tel. domluvě. Možnost ubytovat psa je možno pouze na pokoji A1. Velkého psa ubytujeme v kotci, pokud je kotec volný. Pejska, který je ubytovaný na pokoji lze v případě potřeby koupat v pouze technickém sprchovém koutě. Není dovoleno je dávat do vany.  Pejsek musí mít svůj pelíšek a není možno jej nechávat samotného na pokoji, (pokud host nemá uzavíratelnou klec). Pejsek může do všech částí Penzionu bez omezení (vyjma 1 patra - ubytovací části). Musí být vždy na vodítku, neboť v objektu jsou další zvířata kachny, kočky, papoušci  a psi. K venčení je možno využít okolí za branou  Penzionu. Rozsáhlé lesní stezky, procházkové zóny a cesty kolem potoka se přímo nabízejí na procházky s psem. Pejsem musí být vychovaný a zvyklý doma, aby nerušil ostatní ubytované hosty. O pejskovi ubytovaném v kotci také platí, aby byl vychovaný a svým štěkáním nerušil ostatní ubytované hosty. Za pobyt pejska 300,-/pejsek/noc.

Focení na louce a v prostoru mezi rybníky

Za pronájem louky na konání svatebního obřadu je účtováno 2000,-Kč. V ceně:  realizace svatebního obřadu po dobu nezbytně nutnou, 1 hodina focení skupinek na louce, 1 hodina focení novomanželů v celém prostoru areálu.
Pohyb hostů bez průvodce je mezi rybníky zakázán. Hosté musí dbát vlastní bezpečnosti. 

Focení bez obřadu: cena 1000,-Kč, v ceně : 1 hodina focení skupinek na louce, 1 hodina focení novomanželů v celém prostoru areálu.
Pohyb hostů bez průvodce je mezi rybníky zakázán. Hosté musí dbát vlastní bezpečnosti. 

Focení v areálu:
Svatební hosté se nemohou volně v prostoru kolem rybníku pohybovat. K focení skupinek je určena louka. Prostranství v okolí rybníků je za cenu sjednanou k dispozici 1 hodinu. Záměr focení je potřeba nahlásit obsluze. Novomanželé se v doprovodu fotografů můžou pohybovat v celém areálu Penzionu. Po ukončení focení je uvedený prostor uzavřen. Pro individuální požadavky je k dispozici personál. 

Informace k akcím

V případě vlastního alkoholu (bez omezení množství a druhů),  je povinný odběr 2 dcl/os, ve vybraném druhu alkoholu (výběr alkoholu z nápojového lístku od Borovička Koniferum do Tequila).
V případě vlastního vína ( bez omezení množství), je povinný odběr ve vínu či alkoholu dle vinného lístku a nápojového lístku a to v hodnotě 150,-/os. 
Kombinace vlastního alkoholu i vína, jen za podmínky dodržení povinného odběru alkoholu či alkoholu a vína jak je uvedeno výše. 
Konzumace vlastních potravin, nealko i alko nápojů,  nad rámec sjednaného, je v areálu Penzionu zakázána.

Cena pronájmu je 1000,-Kč za pronajatý prostor.  Můžete samostatně rezervovat: sál, veranda, ochoz, přístřešek, parkoviště např. na postavení párty stanu. Cena za uzavření celého areálu je po splnění podmínek 4500,-Kč.

Příjezd hostů do areálu, před konáním akce:
Od PO-NE v případě konání akce, je možnost příjezdu hostů od 10.00, pokud není dohodnuto jinak. Nevztahuje se na ubytované hosty a jedince zajišťující přípravu. 

Závazná objednávka termínu pro konání akce vznikne po: 
1) seznámení se s místem, prostory a podmínkami pro konání akce
2) odsouhlašená cenová nabídka
3) seznámení se s provozním řádem
4) znalost podmínek storna
5) řádně vyplněný formulář na závazné objednání termínu pro konání akce, který je zaslán s registrované adresy zákazníka na monfi.eu@seznam.cz
6) potvrzení závazné rezervace ze strany Penzionu a to buď písemnou formou, nebo formou e-mailové zprávy

Souběh akci:
Platí, že při souběhu akcí vzniklé chybou v systému objednávek, nabídne Penzion zákazníkovi náhradní termín a poskytne mu slevu za objednaný prostor minimálně 1000,- maximálně 3000,-Kč jednorázově. 

Ukončení akce:
Personál Penzionu má právo akci ukončit v případě, že hosté nedodržují pokyny obsluhy, ruší noční klid, nedodržují provozní řád či zůstává jen pár hostů, kteří již nekonzumují. 

Rušení nočního klidu:

Mimo platná nařízení platí, že po 22.00 se hosté přesouvají z hlučnou zábavou či hudbou do vnitřních prostor Penzionu. Vyvarují se rušení nočního klidu venku. 
Pokud není uzavřená společnost a v Penzionu jsou ubytovaní hosté, kteří k akci nepatří, je povinností ztišit hudební produkci a omezit hlučné projevy i v prostorách Penzionu.

Příprava, chystání nevěsty na pokoji před 14.00 hodinou. 

V případě, že je plánovaný příjezd na pokoj, kde mají probíhat přípravy nevěsty před 14.00 a na pokoji  je ubytovaný host, má Penzion právo poskytnout nevěstě jiný pokoj, pokud je volný, nebo jinou místnost, kde proběhnou přípravy. Nelze nárokovat některý s prostor Penzionu. Komplikacím lze předejít úhradou paušálu 850,- za konkrétní prostor, či pokoj pro přípravy, pokud není v dané době již obsazen. Přípravy tak mohou probíhat již od 7.00.

Hudební produkce k obřadu.

Zajišťujeme odehrání písní k obřadu. Cena 1500,- zahrnuje: zkoušku,  instalaci aparatury, 2 mikrofónů se stojany, obsluhu aparátu, odehrání písní, sklizení aparatury.
Hraní k obřadu na louce je možné realizovat v případě, že 30 minut před obřadem neprší a je předpoklad že minimálně jednu hodinu pršet nebude. Pokud je počasí nepříznivé, koná se obřad pod dřevěným přístřeškem. Stěžejním časem pro rozhodnutí, zda se bude obřad konat na louce či pod přístřeškem je 30 minut před konáním obřadu. Pokud je zvolené místo obřadu, není možné těsně před obřadem dané měnit. Přípravy místa vyžadují minimálně 30 minut závěrečných příprav a instalace. Cena za pronájem louky ke konání obřadu se hradí i v případě, že se obřad pro nepřízeň počasí koná pod přístřeškem a to z důvodů, že cena za pronájem louky na konání svatebního obřadu z 90% zahrnuje cenu za přípravu a údržbu místa pro konání obřadu. 

Možnost uzavření celého areálu pro konání soukromé či firemní akce (,,dále i jako uzavřená společnost,,) 

Uzavření celého Penzionu pro konání soukromé či firemní akce je možné, při splnění dvou podmínek. Cena základní objednávky hostiny dosáhne alespoň 30.000,- a objednatel uhradí poplatek za uzavření společnosti 4.500,-/den (dnem je myšleno 24 hodin)
Do základní objednávky nelze započítat cenu za ubytování, služby, objednané věci, cenu za nájem jednotlivých sekcí či cenu za uzavřenou společnost. Pro tyto účely je  základní objednávkou myšleno: vše co je určeno ke konzumaci včetně alkoholu, navíc cena za přípravu slavnostní tabule, zároveň to, co je odsouhlašeno hostem cca 10 dní před konáním akce. 
V případě, že se host pro uzavřenou společnost rozhodne dodatečně, platí, že hosté, kteří v daném termínu mají objednáno ubytování, oběd či jinou menší akci musí být hostem, který požaduje uzavření společnosti tolerováni. Provozovatel na tyto skutečnosti musí zájemce o uzavření společnosti upozornit a může předat informace o harmonogramu ostatních akcí konaných v tento den (pokud je provozovateli znám). 
Nahlásit  zájem o uzavření areálu může host po splnění výše uvedených podmínek nejpozději 14 dní před konáním akce (pokud není dohodnuto jinak), aby měl provozovatel možnost informovat s předstihem veřejnost, že v daný den je Penzion uzavřen. 

Storno ubytování: podmínky: 

  • V případě zrušení rezervace po vytvoření rezervace host zaplatí 50 % z celkové ceny a v případě zrušení rezervace méně než 7 dní před příjezdem 100 % celkové ceny rezervace.
  • Pokud se host k pobytu nedostaví, bude mu účtováno 100 % celkové ceny rezervace.

Storno závazně objednaného termínu pro konání akce, kdy tento termín byl potvrzen hostem i ze strany Penzionu:

- od doby závazně potvrzené objednávky termínu, do 1 měsíce před konáním akce, storno poplatek 10.000,- (termínem: do 1 měsíce před konáním akce, je pro tyto účely myšleno: od doby závazné rezervace - do 31 kalendářních dní před konáním akce)
- 1 měsíc před konáním akce, storno poplatek 15.000,- (termínem: 1 měsíc před konáním akce, je pro tyto účely myšleno 30-15 kalendářních dnů před konáním akce)
- 14 dní před konáním akce, storno poplatek 20.000,- (termínem: 14 dní před konání akce,  je pro tyto účely myšleno 14-4 kalendářní dny před konáním akce)
- 3 dny před konáním akce, storno poplatek 700,-/os, dle počtu osob v základní objednávce zaslané při první závazné rezervaci, nejméně však 20.000,- (termínem: 3 dny před konáním akce, je pro tyto účely myšleno 3-0 kalendářních dnů před konání akce)
Tyto storno podmínky musí mít oporu v objednávce, která slouží k závaznému objednání termínu pro konání akce a která je hostovi pro účel rezervace zaslána elektronicky či předána fyzicky a potvrzena nejen hostem, ale i stranou Penzionu.
V případě storna a vzniku nároku úhrady za storno, vystaví provozovatel objednateli fakturu se splatností 10 kalendářních dnů a zašle e-mailem, poštou či předá fyzicky. Host je povinen uhradit fakturu do termínu splatnosti. 

Kalkulace ceny

Kalkulace ceny nápojů, pokrmů, i ostatních služeb jsou pouze orientační. Ceny se řídí ceníkem platným v den konání akce.
Ceny nápojů a pokrmů, které jsou v objednávce a kterou si strana Penzionu a objednatel odsouhlasili, jsou platné, i kdyby se v mezidobí změnila cenová politika. Objednávkou nepodchycené nápoje, pokrmy a případně služby, se řídí aktuálním platným ceníkem. 

Odpovědnost za škodu

V případě poškození či zničení věci, je objednateli či zákazníkovi, který škodu způsobil, vyúčtována náhrada škody ve výši skutečně vynaložených nákladů na opravu či výměnu. Penzion může po hostovi, který škodu způsobil požadovat složení zálohy na odstranění poškození, opravu či v případě neopravitelného – výměnu poškozeného zařízení a host je povinen požadovanou částku složit bez prodlení. Penzion je  povinen do 5 dnů po realizaci opravy, či výměny poškozeného zařízení vyúčtovat klientovi přeplatek či nedoplatek. V případě nedoplatku, je host povinen uhradit požadovaný nedoplatek do 5 pracovních dnů od přijetí výzvy k úhradě. Host je povinen Penzionu sdělit způsob komunikace, která mu bude vyhovovat, pro dořešení události. Tím je myšleno: tel, mail, adresu pro zaslání písemnosti, atd..

Hosté jsou povinni dodržovat noční klid. Hudební produkci je nutno přesunout do vnitřních prostor Penzionu před 22.00. Povinnost a odpovědnost z dodržování nočního klidu je na straně objednatele.

Upozornění

Konzumace vlastních potravin a nápojů je v areálu Penzionu zakázána.
Toto pravidlo se nevztahuje na ubytované hosty - konzumaci vlastních potravin na pokoji. 

Reklamace

Našim cílem je poskytovat služby vždy k maximální spokojenosti našeho klienta. Pokud by však přesto nastala situace, na kterou by jste chtěli reagovat stížností, reklamací či jakýmkoli jiným podnětem , postupujte v souladu s reklamačním řádem.

Reklamační řád:
Případné reklamace řešte bez prodlení. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Případné stížnosti hostů přijímá recepce okamžitě. Pokud se klient nedomnívá, že recepce vyřešila problém adekvátně, klient je povinen sepsat písemnou zprávu, kterou předá na recepci. Písemné zprávy vyřeší vedení Penzionu. Případné podněty ke zlepšení činnosti Penzionu přijímá rovněž recepce a vyhodnocuje vedení Penzionu. 

Zapomenuté věci:

Prosíme hosty, aby si zapomenuté věci vyzvedli do 14 dnů od konání akce či ukončení pobytu. Po 14 dnech máme právo zapomenuté věci zlikvidovat, pokud nebude dohodnuto jinak. O nalezených věcech hosty informujeme, pokud na sebe zanechali kontakt. 

Zpracování osobních údajů
podle  zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů: 

Z důvodů možnosti uzavření smluvního vztahu a následného plnění ze smlouvy zpracováváme osobní údaje hostů.
Udělení souhlasu je dobrovolné. Nesouhlas s nakládáním s osobními údaji má za následek nemožnost uzavření smluvního vztahu. 
Jaké údaje o našich klientech shromažďujeme, jak s těmito osobními údaji nakládáme, po jak dlouhou dobu je zpracováváme, jaká jsou práva našich klientů a další důležité informace se dočtete v poučení.
Poučení o zpracování osobních údajů je hostovi zasláno k seznámení se k obsahem současně s formulářem na závaznou rezervaci. 
Vyplněním závazné objednávky, souhlasíte se zpracováním osobních údajů, pro účely vyřízení objednávky a oprávněných zájmů.

Informace pro zahraniční klientelu 

Jsme připraveni na hosty mluvící AJ v rozsahu:  jsou přeloženy pokyny, základní informace, provozní podmínky, snídaňové meny. Část našeho personálu hovoří AJ. Je ideální pokud před pobytem hosté předají na recepci aktivní tel.  kontakt na překladatele, který bude zajišťovat překlad komunikace mezi zákazníkem a AJ nehovořícím personálem.
Z hosty mluvícími PL, RUS, se domluvíme bez problémů.
Ostatní zahraniční hosté mluvící jinak než  PL, RUS, jsou povinni si zajistit překladatele, seznámit se a dodržovat pokyny a provozní řád. Pře zahájením pobytu je nutno předat personálu aktivní tel.  kontakt na překladatele, který bude zajišťovat překlad komunikace mezi zákazníkem a personálem.

Hosté jsou povinni se s podmínkami a informacemi seznámit před pobytem v Našem zařízení.

Vstupem do objektu PENZIONU BAŠKA VODA CZ vyjadřujete svůj souhlas s dodržováním provozních pokynů.
Provozní pokyny:

1) Pobyt a činnost v areálu Penzionu je na vlastní nebezpečí.
2) Osoby mladší 18 let musí být pod dozorem dospělé osoby.
3) Dlažba před Penzionem je s přírodního kamene a povrch je nerovný, může být kluzký, vlhký či namrzlý.  Dbejte zvýšené opatrnosti.
Zvolte vhodnou obuv. 
4) V objektu jsou umístěny stojany na kola. Používejte je jen k danému účelu. 
5) Dodržujte pravidla slušného chování.
6) Kouřeni je povoleno jen venku na vyhrazeném místě. K odloženi nedoplatku slouží výhradně popelníky. Znečišťování areálu nedopalky je bráno jako porušeni pokynů pod pokutou.
7) Nevstupujte do míst,  které jsou označeny Vstup zakázán. 
8) Parkujte na vyznačených místech. 
9) Psi - pouze na vodítku.


Poslední aktualizace provozního řádu proběhla 30.5.2019

 

Kontaktní informace
Kontaktní osoba:
Zavadilová Monika
Telefonní kontakt:
732 487 862
601 368 276
777 998 048
E-mail:
monfi.eu@seznam.cz
Adresa sídla:
Baška 538, 739 01 Baška
Kde nás najdete?
PENZION BAŠKA VODA CZ
Baška 538,
739 01 Baška
Kontakty