Stravování 

Podávání snídaně od 8.00 - 9.00

  • Snídaně je podávána formou snídaňového meny. (objednanou snídani lze stornovat do 21.00 předchozího dne)

            
Podávání večeře od 18.00 - 20.00

  • Večeře podáváme formou meny. (večeři lze stornovat do 12.00 daného dne)
Vynášení jídla z restaurace je zakázáno.


Diety
 

Dietní pokrmy připravujeme jen po dohodě s klientem. 

Za děti do 18 let, které mají jakoukoli dietu ručí rodiče. 


Seznam alergenů

Hosté jsou informováni o složení pokrmů. Seznam alergenů je hostům k dispozici na baru i v jídelním lístku.


Základní informace

Parkování v areálu Penzionu je pro ubytované hosty ZDARMA.

Možnost platit platební kartou.

Úhrady v CZK.

Stravenky bereme pouze Gastro pas.

Celou částku za ubytování a další poskytované služby, je host povinen zaplatit dle ceny v souladu s platným ceníkem již při příjezdu, není li dohodnuto jinak. Účet je splatný při předložení. V případě zkrácení pobytu Penzion nevrací finanční rozdíl.
Ubytování je také možno platit na Fakturu. Faktura však musí být uhrazena před příjezdem.

Všechny služby, provoz ubytovacího zařízení a restaurace, se řídí vždy, aktuálně platným provozním řádem. 

 

Check-in (příjezd): 14:00 / Check-out (odjezd): 11:00


Informace k ubytování

Na pokojích je zakázaná manipulace s otevřeným ohněm.

Pokoje jsou NEKUŘÁCKÉ. Týká se to oken, i balkónů Penzionu. Hosté mohou kouřit jen ve venkovní vyhrazené části Penzionu.

Žehlení: žehličku lze zapůjčit včetně žehlícího prkna – žehlit se smí pouze na místě stanoveném personálem. Žehlení na pokojích je zakázáno!

Pro pobyt v Penzionu doporučujeme hostům vzít vlastní domácí obuv.

Používání vlastních elektrických spotřebičů je zakázáno pod pokutou 50.000,-Kč (vyjma spotřebičů sloužících k osobní hygieně, nabíječky na mobil a notebook, pokud jsou používány za přítomnosti hosta na pokoji).

Pokoje mohou užívat pouze ubytování hosté.

Pro případ prodloužení pobytu ubytovaného hosta má Penzion právo nabídnout hostovi jiný pokoj podobného charakteru oproti tomu, ve kterém byl ubytován. 

Penzion je povinen ubytovat jen řádně přihlášeného hosta. Za tímto účelem předloží host, ihned po příchodu platný průkaz totožnosti.

Penzion může ve zvláštních případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od původně nabídnutého pokoje.

Host užívá pokoj po sjednanou dobu. Host se odhlásí z ubytování nejpozději do 11.00 hod posledního dne pobytu a do této doby je povinen pokoj opustit, vrátit klíče a odhlásit se na recepci. Neučiní li tak, Penzion je oprávněn účtovat mu pobyt za každý další den. V případě, že má Penzion pokoj již dříve rezervovaný a host neposlechne výzvy pokoj opustit, nebo není v Penzionu přítomen, vyhrazuje si Penzion právo za účasti tří členné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si pokoj rezervoval.

Host je povinen po odchodu z pokoje vždy zhasnout světla, vypnout TV, uzavřít vodovodní uzávěry, uzamknout dveře.

Penzion odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly odevzdány pracovníkovi Penzionu za účelem úschovy v  trezoru a pokud ke škodě na nich došlo jednáním pracovníka Penzionu. Právo na náhradu škody musí být uplatněno okamžitě v  Penzionu, bez zbytečného odkladu. Upozorňujeme, že věci uložené do trezoru vydáme jen uložiteli, po identifikaci uložitele. 

Úklid pokoje – každý den, na přání hosta. 

Ručníky měníme každý třetí den. Vyměníme jen ty, které necháte ležet na zemi.

U delšího ubytování, výměna povlečení co 7 dní.

Z bezpečnostních důvodů není vhodné nechávat děti bez dozoru dospělých v pokoji či v jiném prostoru Penzionu.

Z bezpečnostních důvodů není vhodné nechávat psy bez dozoru dospělých v pokoji či jiné části Penzionu. 

V době od 22.00 – 7.00 host dodržuje noční klid, tj. neruší ostatní hosty ubytované na Penzionu.

V případě, že ubytovaný host i přes výstrahu porušuje dobré mravy, je nadměrně opilý a chová se tak, že je hrozí zničení či poškození zařízení Penzionu, ruší ostatní ubytované hosty, nebo porušuje tento ubytovací řád, může ubytovatel i před uplynutím dohodnuté doby od smlouvy o poskytnutí ubytovacích služeb odstoupit a ubytování zrušit před uplynutím ubytovací doby bez náhrady. 

Penzion může odmítnou ubytovat i řádně objednaného hosta v případě, že je evidentní, že by host mohl pokoj znečistit, poškodit,  nebo je zjevné, že by svým jednáním rušil či omezoval ostatní hosty. 

Ubytování s pejskem

Pejska ubytujeme jen po předchozí tel. domluvě. Musí být vždy na vodítku, neboť v objektu jsou další zvířata kachny, kočky, papoušci  a psi. K venčení je možno využít okolí za branou  Penzionu. Rozsáhlé lesní stezky, procházkové zóny a cesty kolem potoka se přímo nabízejí na procházky s psem. Pejsem musí být vychovaný a zvyklý doma, aby nerušil ostatní ubytované hosty.  Z bezpečnostních důvodů není vhodné nechávat psy bez dozoru dospělých v pokoji či jiné části Penzionu. Za zničení věcí, za škodu na zařízení a vybavení, které způsobí Váš domání mazlíček nese odpovědnost host. Cena 250,-/pejsek/no

Rušení nočního klidu:

Dodržování nočního klidu od 22.00-6.00.

Odpovědnost za škodu

V případě poškození či zničení věci, je objednateli či zákazníkovi, který škodu způsobil, vyúčtována náhrada škody ve výši skutečně vynaložených nákladů na opravu či výměnu. Penzion může po hostovi, který škodu způsobil požadovat složení zálohy na odstranění poškození, opravu či v případě neopravitelného – výměnu poškozeného zařízení a host je povinen požadovanou částku složit bez prodlení. Penzion je  povinen do 5 dnů po realizaci opravy, či výměny poškozeného zařízení vyúčtovat klientovi přeplatek či nedoplatek. V případě nedoplatku, je host povinen uhradit požadovaný nedoplatek do 5 pracovních dnů od přijetí výzvy k úhradě. Host je povinen Penzionu sdělit způsob komunikace, která mu bude vyhovovat, pro dořešení události. Tím je myšleno: tel, mail, adresu pro zaslání písemnosti, atd..

Storno poplatky:

Storno u nehrazených rezervací: 
V případě zrušení ubytování je strono poplatek 50% ze sjednané ceny za ubytování. (bez ubytovacích poplatků, snídně a případně dalších objednaných služeb) 
Storno u hrazených rezerací.
U předem hrazených rezervací je storno poplatek 100% sjednané a uhrazené ceny za ubytování a případně i objednané doplňové služby či stravy. Host má právo, 5 dní před zahájením pobytu 1x svůj pobyt přeložit na jiný volný termín.
V případě stornování méně než 5 dní před zahájením pobytu či nedojezdu, strácí host možnost přeložení pobytu.

Upozornění:

Konzumace vlastních potravin a nápojů je v areálu Penzionu zakázána.
Toto pravidlo se nevztahuje na ubytované hosty.

Akvária:

Prosíme naše hosty, aby při focení zvířat a ryb nepoužívali blesk.

Reklamace:

Našim cílem je poskytovat služby vždy k maximální spokojenosti našeho klienta. Pokud by však přesto nastala situace, na kterou by jste chtěli reagovat stížností, reklamací či jakýmkoli jiným podnětem , postupujte v souladu s reklamačním řádem.

Reklamační řád:
Případné reklamace řešte bez prodlení. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Případné stížnosti hostů přijímá recepce okamžitě. Pokud se klient nedomnívá, že recepce vyřešila problém adekvátně, klient je povinen sepsat písemnou zprávu, kterou předá na recepci. Písemné zprávy vyřeší vedení Penzionu. Případné podněty ke zlepšení činnosti Penzionu přijímá rovněž recepce a vyhodnocuje vedení Penzionu. 

Zapomenuté věci:

Prosíme hosty, aby si zapomenuté věci vyzvedli do 14 dnů od konání akce či ukončení pobytu. Po 14 dnech máme právo zapomenuté věci zlikvidovat, pokud nebude dohodnuto jinak. O nalezených věcech hosty informujeme, pokud na sebe zanechali kontakt. 

Zpracování osobních údajů
podle  zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů: 

Z důvodů možnosti uzavření smluvního vztahu a následného plnění ze smlouvy zpracováváme osobní údaje hostů.
Udělení souhlasu je dobrovolné. Nesouhlas s nakládáním s osobními údaji má za následek nemožnost uzavření smluvního vztahu. 
Jaké údaje o našich klientech shromažďujeme, jak s těmito osobními údaji nakládáme, po jak dlouhou dobu je zpracováváme, jaká jsou práva našich klientů a další důležité informace se dočtete v poučení.
Poučení o zpracování osobních údajů je hostovi zasláno k seznámení se k obsahem současně s formulářem na závaznou rezervaci. 
Vyplněním závazné objednávky, souhlasíte se zpracováním osobních údajů, pro účely vyřízení objednávky a oprávněných zájmů.

Informace pro zahraniční klientelu 

Jsme připraveni na hosty mluvící AJ v rozsahu:  jsou přeloženy pokyny, základní informace, provozní podmínky, snídaňové meny. Část našeho personálu hovoří AJ. Je ideální pokud před pobytem hosté předají na recepci aktivní tel.  kontakt na překladatele, který bude zajišťovat překlad komunikace mezi zákazníkem a AJ nehovořícím personálem.
Z hosty mluvícími PL, RUS, se domluvíme bez problémů.
Ostatní zahraniční hosté mluvící jinak než  PL, RUS, jsou povinni si zajistit překladatele, seznámit se a dodržovat pokyny a provozní řád. Pře zahájením pobytu je nutno předat personálu aktivní tel.  kontakt na překladatele, který bude zajišťovat překlad komunikace mezi zákazníkem a personálem.

Hosté jsou povinni se s podmínkami a informacemi seznámit před pobytem v Našem zařízení.

Vstupem do objektu PENZIONU BAŠKA VODA CZ vyjadřujete svůj souhlas s dodržováním provozních pokynů.
Provozní pokyny:

1) Pobyt a činnost v areálu Penzionu je na vlastní nebezpečí.
2) Osoby mladší 18 let musí být pod dozorem dospělé osoby.
3) Dlažba před Penzionem je s přírodního kamene a povrch je nerovný, může být kluzký, vlhký či namrzlý.  Dbejte zvýšené opatrnosti.
Zvolte vhodnou obuv. 
4) V objektu jsou umístěny stojany na kola. Používejte je jen k danému účelu. 
5) Dodržujte pravidla slušného chování.
6) Kouřeni je povoleno jen venku na vyhrazeném místě. K odloženi nedoplatku slouží výhradně popelníky. Znečišťování areálu nedopalky je bráno jako porušeni pokynů pod pokutou.
7) Nevstupujte do míst,  které jsou označeny Vstup zakázán. 
8) Parkujte na vyznačených místech. 
9) Psi - pouze na vodítku.


Poslední aktualizace provozního řádu proběhla 11.7.2021

 

Kontaktní informace
Kontaktní osoba:
Zavadilová Monika
Telefonní kontakt:
732 487 862
601 368 276
777 998 048
E-mail:
monfi.eu@seznam.cz
Adresa sídla:
Baška 538, 739 01 Baška
Kde nás najdete?
PENZION BAŠKA VODA CZ
Baška 538,
739 01 Baška
Kontakty